Szkolenie - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

 

W dniu 19 lutego 2011 r. dla członków Stowarzyszenia, odbył się  KURS PIERWSZEJ POMOCY, przeprowadzony przez Wojewódzkie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu.

 

 

Naszym zdaniem, szkolenie przeprowadzone zostało w naprawdę profesjonalny sposób przez Piotra Urban. Kurs taki to doskonały zastrzyk wiedzy ogólnej.

W czasie trwania szkolenia pokazane zostały przykłady wielu nieprzewidzianych zdarzeń, w których konieczne są działania związane z udzieleniem pierwszej pomocy.

Poznaliśmy  zasady  udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych oraz zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej.