Surviwal miejski i zajęcia z samoobrony dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie – 1 grudnia 2016 rok

W dniu 1 grudnia 2016 roku w godzinach wieczornych na prośbę władz szkoły Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie zostało przygotowane spotkanie, które miało na celu przygotować tamtejszych uczniów do obrony na wypadek niespodziewanej napaści.
Szkolenie prowadzili nasi członkowie stowarzyszenia Bartek i Robert.

 

Zajęcia skierowane były do wychowanków internatu i całej społeczności szkolnej. W pierwszej części prelegent przedstawił psychologiczne aspekty napaści i możliwości ich uniknięcia. W drugiej część kursu mogliśmy w praktyczny sposób przećwiczyć pewne uniki czy zachowania, oczywiście pod okiem instruktorów.
Bardzo dziękujemy władzom szkoły za możliwość przekazania tej wiedzy ich wychowankom. 

GAA

fotorelacja by ZSZ w Grzybnie