podstawowe dane

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla podmiotu: Stowarzyszenie „Grupa Aktywnych Awangarda” Poznań, dokonał w dniu 29.06.2010 r. wpisu do Rejestru Stowarzyszeń.

Poniżej podstawowe dane dotyczące Stowarzyszenia Grupa Aktywnych Awangarda:

Numer KRS: 0000359766

Siedziba Stowarzyszenia:

ul. Łukaszewicza 21/6

60-727 Poznań

Numer Regon: 301474950

Numer NIP: 779-237-89-75

Numer rachunku bankowego:

Raiffeisen Banku SA

23 1750 0012 0000 0000 3535 5413

 

Kontakt:  awangarda@4x4wlkp.pl